+48 62 742 64 92 biuro@crk.edu.pl

Aktualności

Praktyka czyni mistrza-staże uczniowskie w branży handlowej

Praktyka czyni mistrza-staże uczniowskie w branży handlowejCelem projektu jest opracowanie modelowych programów dla 3 zawodów branży handlowej wraz z przygotowaniem rozwiązań w zakresie zaangażowania pracodawców w organizacje praktycznej nauki zawodu poprzez...

Dualny system kształcenia w branży transportu drogowego

Dualny system kształcenia w branży transportu drogowegoCelem projektu jest dostosowanie systemu kształcenia do potrzeb rynku pracy, w tym przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu poprzez  opracowanie ram jakości...

Praktyka czyni mistrza-staże uczniowskie w branży drzewno-meblarskiej

Praktyka czyni mistrza-staże uczniowskie w branży drzewno-meblarskiejCelem projektu jest przygotowanie rozwiązań w zakresie zaangażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu poprzez opracowane ram jakości staży i praktyk dla uczniów realizujących...
Praktyka czyni mistrza-staże uczniowskie w branży handlowej

Praktyka czyni mistrza-staże uczniowskie w branży handlowej

Praktyka czyni mistrza-staże uczniowskie w branży handlowejCelem projektu jest opracowanie modelowych programów dla 3 zawodów branży handlowej wraz z przygotowaniem rozwiązań w zakresie zaangażowania pracodawców w organizacje praktycznej nauki zawodu poprzez...

czytaj dalej
Dualny system kształcenia w branży transportu drogowego

Dualny system kształcenia w branży transportu drogowego

Dualny system kształcenia w branży transportu drogowegoCelem projektu jest dostosowanie systemu kształcenia do potrzeb rynku pracy, w tym przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu poprzez  opracowanie ram jakości...

czytaj dalej
Aktywni na rynku pracy!

Aktywni na rynku pracy!

Aktywni na rynku pracy!Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa 113 osób młodych, w tym osób z niepełnosprawnościami, zamieszkującymi na terenie województwa wielkopolskiego poprzez realizację indywidualnej i kompleksowej ścieżki wsparcia obejmującej:...

czytaj dalej
Aktywizacja zawodowa osób z terenu subregionu kaliskiego

Aktywizacja zawodowa osób z terenu subregionu kaliskiego

- Projekt zakończony - Aktywizacja zawodowa osób z terenu subregionu kaliskiegoProjekt: „Aktywizacja zawodowa osób z terenu subregionu kaliskiego” (RPWP.06.02.00-30-0162/15) prowadzony w partnerstwie przez Centrum Rozwoju Kompetencji Waldemar Kula (lider) wraz z...

czytaj dalej