+48 62 742 64 92 biuro@crk.edu.pl

Kursy dla operatorów maszyn budowlanych i pochodnych

Kursy dla operatorów maszyn budowlanych i pochodnych

Kursy dla operatorów maszyn budowlanych mają na celu przygotowanie uczestników szkolenia do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu operatora wybranej maszyny do robót drogowych lub ziemnych, w tym przygotowanie do egzaminu państwowego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Sieć Badawczą Łukasiewicz-Warszawski Instytut Technologiczny (dawniej IMBiGS).

 

Wymagania:

 • ukończone 18 lat,
 • aktualne orzeczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwskazań do wykonywania zawodu operatora wybranej maszyny do robót drogowych lub ziemnych (cena kursu obejmuje koszt tych badań)
 • w przypadku zainteresowania udziałem w specjalizacji I klasy, konieczność posiadania uprawnień III klasy dla danego rodzaju maszyny do robót drogowych lub ziemnych

Organizacja kursu:

 • W zależności od potrzeb uczestników, kurs realizowany może być  zarówno w trybie całodziennym, popołudniowym jak i weekendowym.
 • Zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy i instruktorzy akredytowani przez Sieć Badawczą Łukasiewicz-Warszawski Instytut Technologiczny (dawniej IMBiGS).
 • Kurs zakończony jest egzaminem państwowym składającym się z części praktycznej i teoretycznej. Pozytywny wynik egzaminu skutkuje wydaniem uprawnień państwowych do wykonywania pracy operatora wybranej maszyny do robót drogowych lub ziemnych, tj. Świadectwa i Książki Operatora Maszyn Roboczych.

Kurs operatora koparek jednonaczyniowych kl. III

Celem kursu jest przygotowanie uczestników szkolenia do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu operatora koparki jednonaczyniowej w zakresie III klasy uprawnień.

Klasa III obejmuje koparki jednonaczyniowe o masie całkowitej do 25 ton.

Szkolenie realizowane jest na podstawie aktualnych programów opracowanych przez WIT tj.  M.BHP, M.U-O i M.SI-1/III i obejmuje:

 • 52 godziny teoretyczne
 • 82 godziny praktyczne (dla grupy 10-osobowej)

Kurs operatora koparek jednonaczyniowych kl. I

Celem kursu jest przygotowanie uczestników szkolenia do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu operatora koparki jednonaczyniowej w zakresie I klasy uprawnień.

Klasa I obejmuje wszystkie typy koparek jednonaczyniowych bez ograniczeń masy całkowitej.

Aby przystąpić do szkolenia należy posiadać uprawnienia operatora koparek jednonaczyniowych kl. III.

Szkolenie realizowane jest na podstawie aktualnych programów opracowanych przez WIT tj.  M.BHP, M.U-O i M.SI-1/I i obejmuje:

 • 16 godzin teoretycznych
 • 25 godzin praktycznych (dla grupy 10-osobowej)

Kurs operatora ładowarek jednonaczyniowych kl. III

Celem kursu jest przygotowanie uczestników szkolenia do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu operatora ładowarki jednonaczyniowej w zakresie III klasy uprawnień.

Klasa III obejmuje ładowarki jednonaczyniowe o masie całkowitej do 20 ton.

Szkolenie realizowane jest na podstawie aktualnych programów opracowanych przez WIT tj.  M.BHP, M.U-O i M.SI-9/III i obejmuje:

 • 52 godziny teoretyczne
 • 82 godziny praktyczne (dla grupy 10-osobowej)

Kurs operatora ładowarek jednonaczyniowych kl. I

Celem kursu jest przygotowanie uczestników szkolenia do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu operatora ładowarek jednonaczyniowej w zakresie I klasy uprawnień.

Klasa I obejmuje wszystkie typy ładowarek jednonaczyniowych bez ograniczeń masy całkowitej.

Aby przystąpić do szkolenia należy posiadać uprawnienia operatora ładowarek jednonaczyniowych kl. III.

Szkolenie realizowane jest na podstawie aktualnych programów opracowanych przez WIT tj.  M.BHP, M.U-O i M.SI-9/I i obejmuje:

 • 16 godzin teoretycznych
 • 25 godzin praktycznych (dla grupy 10-osobowej)

Kurs operatora koparkoładowarek

Celem kursu jest przygotowanie uczestników szkolenia do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu operatora koparkoładowarek w zakresie III klasy uprawnień.

Klasa III obejmuje wszystkie typy koparkoładowarek bez ograniczeń masy całkowitej.

Szkolenie realizowane jest na podstawie aktualnych programów opracowanych przez WIT tj.  M.BHP, M.U-O i M.SI-2/III i obejmuje:

 • 52 godziny teoretyczne
 • 82 godziny praktyczne (dla grupy 10-osobowej)

Kwalifikacje operatora, który uzyskał uprawnienia w tej specjalności, upoważniają go do obsługi koparki jednonaczyniowej do 4 ton masy całkowitej, ładowarki jednonaczyniowej do 8 ton masy całkowitej oraz koparkospycharki.

Kurs operatora spycharek kl. III

Celem kursu jest przygotowanie uczestników szkolenia do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu operatora spycharek w zakresie III klasy uprawnień.

Klasa III obejmuje spycharki o masie całkowitej do 110kV.

Szkolenie realizowane jest na podstawie aktualnych programów opracowanych przez WIT tj.  M.BHP, M.U-O i M.SI-6/III i obejmuje:

 • 52 godziny teoretyczne
 • 82 godziny praktyczne (dla grupy 10-osobowej)

Kurs operatora spycharek kl. I

Celem kursu jest przygotowanie uczestników szkolenia do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu operatora spycharek w zakresie I klasy uprawnień.

Klasa I obejmuje wszystkie typy spycharek.

Szkolenie realizowane jest na podstawie aktualnych programów opracowanych przez WIT tj.  M.BHP, M.U-O i M.SI-6/I i obejmuje:

 • 16 godzin teoretycznych
 • 25 godzin praktycznych (dla grupy 10-osobowej)

Kurs operatora równiarek kl. I

Celem kursu jest przygotowanie uczestników szkolenia do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu operatora równiarek w zakresie I klasy uprawnień.

Klasa I obejmuje wszystkie typy równiarek.

Szkolenie realizowane jest na podstawie aktualnych programów opracowanych przez WIT tj.  M.BHP, M.U-O i M.SI-7/I i obejmuje:

 • 16 godzin teoretycznych
 • 25 godzin praktycznych (dla grupy 10-osobowej)

Kurs operatora walców drogowych kl. II

Celem kursu jest przygotowanie uczestników szkolenia do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu operatora walców drogowych w zakresie II klasy uprawnień.

Klasa II obejmuje wszystkie typy walców drogowych.

Szkolenie realizowane jest na podstawie aktualnych programów opracowanych przez WIT tj.  M.BHP, M.U-O i M.SI-10/II i obejmuje:

 • 52 godziny teoretyczne
 • 50 godzin praktycznych (dla grupy 10-osobowej)

Kurs operatora zespołów maszyn do rozkładania mieszanek mineralno-asfaltowych kl. I

Celem kursu jest przygotowanie uczestników szkolenia do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu operatora zespołów maszyn do rozkładania mieszanek mineralno-asfaltowych  w zakresie I klasy uprawnień.

Klasa I obejmuje wszystkie typy zespołów maszyn do rozkładania mieszanek mineralno-asfaltowych.

Szkolenie realizowane jest na podstawie aktualnych programów opracowanych przez WIT tj.  M.BHP, M.U-O i M.SII-2/II i obejmuje:

 • 52 godziny teoretyczne
 • 82 godziny praktyczne (dla grupy 10-osobowej)

Kurs operatora remonterów nawierzchni dróg kl. III

Celem kursu jest przygotowanie uczestników szkolenia do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu operatora remonterów nawierzchni dróg  w zakresie III klasy uprawnień.

Klasa III obejmuje wszystkie typy remonterów nawierzchni dróg.

Szkolenie realizowane jest na podstawie aktualnych programów opracowanych przez WIT tj.  M.BHP, M.U-O i M.SII-4/III i obejmuje:

 • 52 godziny teoretyczne
 • 82 godziny praktyczne (dla grupy 10-osobowej)

Kurs operatora frezarek do nawierzchni dróg kl. I

Celem kursu jest przygotowanie uczestników szkolenia do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu operatora frezarek do nawierzchni dróg  w zakresie I klasy uprawnień.

Klasa I obejmuje wszystkie typy frezarek do nawierzchni dróg.

Szkolenie realizowane jest na podstawie aktualnych programów opracowanych przez WIT tj.  M.BHP, M.U-O i M.SII-5/I i obejmuje:

 • 52 godziny teoretyczne
 • 82 godziny praktyczne (dla grupy 10-osobowej)

Kurs operatora przecinarek do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym kl. III

Celem kursu jest przygotowanie uczestników szkolenia do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu operatora przecinarek do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym w zakresie III klasy uprawnień.

Klasa III obejmuje wszystkie typy przecinarek do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym.

Szkolenie realizowane jest na podstawie aktualnych programów opracowanych przez WIT tj.  M.BHP, M.U-O i M.SII-6/II i obejmuje:

 • 22 godziny teoretyczne
 • 14 godzin praktycznych (dla grupy 10-osobowej)

Kurs operatora pilarek mechanicznych do ścinki drzew kl. III

Celem kursu jest przygotowanie uczestników szkolenia do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu operatora pilarek mechanicznych do ścinki drzew w zakresie III klasy uprawnień.

Klasa III obejmuje wszystkie typy pilarek mechanicznych do ścinki drzew.

Szkolenie realizowane jest na podstawie aktualnych programów opracowanych przez WIT tj.  M.BHP, M.U-O i M.SII-11/III i obejmuje:

 • 22 godziny teoretyczne
 • 14 godzin praktycznych (dla grupy 10-osobowej)

Kurs operatora wielozadaniowych nośników osprzętów

Celem kursu jest przygotowanie uczestników szkolenia do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu operatora wielozadaniowych nośników osprzętów.

Szkolenie realizowane jest na podstawie aktualnych programów opracowanych przez WIT tj.  M.BHP, M.U-O i M.SII-1/bk i obejmuje:

 • 52 godziny teoretyczne
 • 82 godziny praktyczne (dla grupy 10-osobowej)

Kurs montażysty rusztowań budowlano montażowych-metalowych – montaż i demontaż

Celem kursu jest przygotowanie uczestników szkolenia do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu montażysty rusztowań budowlano montażowych-metalowych – montaż i demontaż.

Szkolenie realizowane jest na podstawie aktualnych programów opracowanych przez WIT tj.  M.BHP, M.U-O i M.SII-4/bk i obejmuje:

 • 40 godzin teoretycznych
 • 40 godzin praktycznych (dla grupy 10-osobowej)

Masz pytania dotyczące kursu? Chcesz się zapisać?

Opinie Naszych Klientów

„Mam wrażenie, że firma Centrum Rozwoju Kompetencji współpracuje ze mną jak z jedynym klientem. Jestem osobą dość zajętą, w zwiazku z czym niejednokrotnie mój grafik dnia ulegał zmianie. Nigdy nie spotkałem się z odmową przesunięcia spotkań indywidualnych z wykładowcą. Cenię sobie profesjonalne podejście do organizacji szkoleń, wystarczający materiał dydaktyczny, który nie zawiera zbędnych informacji. Polecam współpracę z firmą CRK”
Paweł

"Współpracuje z firmą Centrum Rozwoju Kompetencji od kilku lat. Nigdy się nie zawiodłem. Organizacja szkolenia, kontakt z biurem czy profesjonalna kadra szkoleniowa przemawia tylko na plus. W sprawach problemowych, np. przy napisaniu wniosku dotyczącego dofinansowania szkoleń zawsze mogę liczyć na bezpłatną pomoc."
Marek

„Nasza firma prowadzi zmianowy tryb pracy. Zostało to uwzględnione przy współpracy przy organizacji szkoleń. Firma CRK zaproponowała podział grupy zgodnie z grafikiem pracowników, co w żaden sposób nie wpłynęło na realizację naszych zleceń. Bardzo dobry kontakt z biurem firmy CRK, możliwość organizacji szkoleń na terenie zakładu pracy, doświadczeni wykładowcy. Nie wyobrażam sobie współpracy z inną firmą szkoleniową.”
Tadeusz

Centrum Rozwoju Kompetencji Waldemar Kula

ul. Ogrodowa 13
63-300 Pleszew

T: +48 62 742 64 92

E: biuro@crk.edu.pl

NIP: 6211138690
REGON: 250790882