+48 62 742 64 92 biuro@crk.edu.pl

Szkolenie F-gazy

Szkolenie F-gazy w zakresie klimatyzacji samochodowej

Unia Europejska konsekwentnie prowadzi działania zmierzające do ograniczania emisji substancji wpływających destrukcyjnie na warstwę ozonową oraz wywołujących tzw. efekt cieplarniany. Działania te polegają na ograniczaniu emisji i wycofywaniu substancji zubożających warstwę ozonową oraz ograniczaniu dostępności czynników chłodniczych z grupy gazów fluorowanych (tzw. F-gazów), które są gazami cieplarnianymi.

W celu realizacji ww. zadań w praktyce, wydano grupę rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady oraz Komisji Europejskiej, regulujących sposoby postępowania z substancjami kontrolowanymi i fluorowanymi gazami cieplarnianymi. Najważniejsze z nich to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006 oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1005/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową.

Minimalne wymagania i warunki dotyczące wzajemnego uznawania certyfikacji przedsiębiorstw i personelu w odniesieniu do poszczególnych rodzajów urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane określają następujące rozporządzenia wykonawcze:

  • Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2015/2067 z dnia 17 listopada 2015 r. (stacjonarne urządzenia chłodnicze, klimatyzacyjne i pompy ciepła oraz agregaty chłodnicze samochodów ciężarowych i przyczep chłodni)
  • Rozporządzenie Komisji (WE) NR 304/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. (stacjonarne systemy ochrony przeciwpożarowej i gaśnice)
  • Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2015/2066 z dnia 17 listopada 2015 r. (rozdzielnice elektryczne)
  • Rozporządzenie Komisji (WE) NR 306/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. (rozpuszczalniki na bazie fluorowanych gazów cieplarnianych)

Odnośniki do rozporządzeń europejskich oraz do przepisów krajowych w zakresie f-gazów i substancji kontrolowanych znajdziesz tutaj.

Rejestr wydanych zaświadczeń 2019

LP Nazwisko Imię Numer zaświadczenia
1. Borowiak Paweł 000000001-05-2019
2. Cellmer Paweł 000000002-05-2019
3. Cieśla Krystian 000000003-05-2019
4. Grodzki Szymon 000000004-05-2019
5. Jędrzejak Robert 000000005-05-2019
6. Kaczmarek Paweł 000000006-05-2019
7. Kędzia Bartłomiej 000000007-05-2019
8. Kopras Hubert 000000008-05-2019
9. Mazurek Tobiasz 000000009-05-2019
10. Mrozek Jakub 000000010-05-2019
11. Mróz Dominik 000000011-05-2019
12. Prynczyński Oskar 000000012-05-2019
13. Sobczak Mateusz 000000013-05-2019
14. Stańczyk Albert 000000014-05-2019
15. Stec Dawid 000000015-05-2019
16. Sznajder Daria 000000016-05-2019
17. Szydłowski Kacper 000000017-05-2019
18. Tomczak Bartosz 000000018-05-2019
19. Torchalski Marcin 000000019-05-2019
20. Ziętkiewicz Daniel 000000020-05-2019
21. Chowański Adrian 000000021-05-2019
22. Dąbek Filip 000000022-05-2019
23. Domasik Rafał 000000023-05-2019
24. Gorzyczka Dominik 000000024-05-2019
25. Idziorek Nikodem 000000025-05-2019
26. Janiak Bartosz 000000026-05-2019
27. Kubik Hubert 000000027-05-2019
28. Ławniczak Piotr 000000028-05-2019
29. Marciniak Norbert 000000029-05-2019
30. Mendera Szymon 000000030-05-2019
31. Michalak Szymon 000000031-05-2019
32. Młynarczyk Szymon 000000032-05-2019
33. Mosiński Michał 000000033-05-2019
34. Pawłowski Bartosz 000000034-05-2019
35. Pietrzak Dawid 000000035-05-2019
36. Sójka Kamil 000000036-05-2019
37. Stachowczyk Szymon 000000037-05-2019
38. Szkudlarek Mikołaj 000000038-05-2019
39. Szymczak Miłosz 000000039-05-2019
40. Tomczak Kamil 000000040-05-2019
41. Balik Jakub 000000041-05-2019
42. Borowiec Mateusz 000000042-05-2019
43. Dobrochowski Grzegorz 000000043-05-2019
44. Drabczyński Patryk 000000044-05-2019
45. Fita Bartłomiej 000000045-05-2019
46. Kociemba Patryk 000000046-05-2019
47. Krawczyk Kamil 000000047-05-2019
48. Magoch Julian 000000048-05-2019
49. Marciniak Kacper 000000049-05-2019
50. Motylewski Hubert 000000050-05-2019
51. Nakoneczny Jakub 000000051-05-2019
52. Niełacny Michał 000000052-05-2019
53. Sójka Bartłomiej 000000053-05-2019
54. Szczotka Kacper 000000054-05-2019
55. Szpak Kacper 000000055-05-2019
56. Szymankiewicz Grzegorz 000000056-05-2019
57. Szyperski Kacper 000000057-05-2019
58. Walasiak Michał 000000058-05-2019
59. Wietecki Szymon 000000059-05-2019
60. Zduńczyk Marcin 000000060-05-2019
61. Sobczak Waldemar 000000061-06-2019
62. Szymoniak Paweł 000000062-06-2019
63. Wiśniewski Marcin 000000063-06-2019
64. Wojcieszak Radosław 000000064-06-2019
65. Janecki Mariusz 000000065-06-2019

Rejestr wydanych zaświadczeń 2021

LP Nazwisko Imię Numer zaświadczenia
1. Adamek Łukasz 000000001-10-2021
2. Błaszczyk Wojciech 000000002-10-2021
3. Chmielina Antoni 000000003-10-2021
4. Dąbrówka Miłosz 000000004-10-2021
5. Dobroś Szymon 000000005-10-2021
6. Duda Gracjan 000000006-10-2021
7. Dzwoniarek Dawid 000000007-10-2021
8. Gloc Hubert 000000008-10-2021
9. Gowin Sebastian 000000009-10-2021
10. Krenz Adrian 000000010-10-2021
11. Kubiak Adrian 000000011-10-2021
12. Nadolski Bartosz 000000012-10-2021
13. O’Mara Szymon 000000013-10-2021
14. Połomski Tymoteusz 000000014-10-2021
15. Szkudlarek Bartosz 000000015-10-2021
16. Gładysz Szymon 000000016-11-2021
17. Grześczyk Arkadiusz 000000017-11-2021
18. Hankiewicz Miłosz 000000018-11-2021
19. Jancik Szymon 000000019-11-2021
20. Kaźmierczak Bartłomiej 000000020-11-2021
21. Klepacz Damian 000000021-11-2021
22. Królikiewicz Jakub 000000022-11-2021
23. Malinowski Kacper 000000023-11-2021
24. Matys Oliwier 000000024-11-2021
25. Misiorny Mateusz 000000025-11-2021
26. Pawelec Mikołaj 000000026-11-2021
27. Rolla Mateusz 000000027-11-2021
28. Sówka Kacper 000000028-11-2021
29. Szczepanik Alan 000000029-11-2021
30. Tuin Mike 000000030-11-2021

Rejestr wydanych zaświadczeń 2022

LP Nazwisko Imię Numer zaświadczenia
1. Dembski Adam 000000001-01-2022
2. Dzierla Kacper 000000002-01-2022
3. Grzęda Norbert 000000003-01-2022
4. Hęciak Hubert 000000004-01-2022
5. Janas Dawid 000000005-01-2022
6. Janczak Błażej 000000006-01-2022
7. Kaniewski Michał 000000007-01-2022
8. Kramarczyk Jakub 000000008-01-2022
9. Kusiński Aleksander 000000009-01-2022
10. Michalak Stanisław 000000010-01-2022
11. Pawlak Dawid 000000011-01-2022
12. Pietrasik Kacper 000000012-01-2022
13. Pływaczyk Piotr 000000013-01-2022
14. Połomski Dominik 000000014-01-2022
15. Ratajczak Adrian 000000015-01-2022
16. Rejman Filip 000000016-01-2022
17. Szczepaniak Nikodem 000000017-01-2022
18. Szych Mikołaj 000000018-01-2022
19. Walczak Kamil 000000019-01-2022
20. Wieczorek Kacper 000000020-01-2022
21. Gabryś Kamil 000000021-01-2022
22. Gruszka Maciej 000000022-01-2022
23. Igielski Piotr 000000023-01-2022
24. Kaźmierczak Szymon 000000024-01-2022
25. Kocerka Jakub 000000025-01-2022
26. Kraska Wiktor 000000026-01-2022
27. Kubicki Maciej 000000027-01-2022
28. Kuchnicki Jakub 000000028-01-2022
29. Nitka Bartosz 000000029-01-2022
30. Wojtasiak Grzegorz 000000030-01-2022
31. Kulczycki Piotr 000000031-01-2022
32. Nikolaiev Vladyslav 000000032-01-2022
33. Pawlaczyk Sergiusz 000000033-01-2022
34. Pawlak Kacper 000000034-01-2022
35. Stec Hubert 000000035-01-2022
36. Stodolny Oliwier 000000036-01-2022
37. Szkudlarek Paweł 000000037-01-2022
38. Widański Mateusz 000000038-01-2022
39. Witkowski Sebastian 000000039-01-2022
40. Zabłotny Adam 000000040-01-2022

Wdrożenie przepisów europejskich do prawa polskiego nastąpiło w wyniku uchwalenia ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych. Ustawa ta została zmieniona ustawą z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw, zwaną dalej „ustawą zmieniającą”. Ustawa zmieniająca weszła w życie w dniu 23 września 2017 r. Nowelizacja związana jest z koniecznością wdrożenia do prawa krajowego postanowień rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych, uchylającego rozporządzenie (WE) nr 842/2006.

Odnośnik do tekstu jednolitego nowej ustawy, po zmianach znajduje się tutaj.

W oparciu o przepisy zmienionej ustawy wydano także nowe rozporządzenia, zawierające szczegółowe regulacje w zakresie certyfikacji personelu i przedsiębiorców. Odnośniki do treści nowych rozporządzeń znajdują się tutaj.

Minister Rozwoju z delegacji ustawy, rozporządzeniem z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie wskazania podmiotu pełniącego funkcję jednostki certyfikującej przedsiębiorców oraz jednostki certyfikującej personel powierzył Urzędowi Dozoru Technicznego pełnienie funkcji jednostki certyfikującej personel oraz jednostki certyfikującej przedsiębiorców.

W zakresie certyfikacji personelu i przedsiębiorców nowa ustawa odwołuje się do Rozporządzeń Wykonawczych Komisji (UE) nr: 2015/2067 (uchylającego rozporządzenie nr 303/2008) oraz 2015/2066 (uchylającego rozporządzenie nr 305/2008). Rozporządzenia numer 304/2008 i 306/2008 pozostały w mocy.

Rozporządzenie (UE) 2015/2067 wprowadza dodatkowo obowiązek posiadania certyfikatu przez osoby fizyczne wykonujące określone w tym rozporządzeniu czynności w odniesieniu do agregatów chłodniczych samochodów ciężarowych i przyczep chłodni, a także konieczność posiadania certyfikatu przez osoby fizyczne dokonujące napraw i likwidacji stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz agregatów chłodniczych samochodów i przyczep chłodni zawierających fluorowane gazy cieplarniane. W ww. rozporządzeniu zawarto również nowe wymaganie w stosunku do przedsiębiorstw wykonujących czynności w stosunku do stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz stacjonarnych systemów ochrony przeciwpożarowej, polegające na obowiązku posiadania certyfikatu przez przedsiębiorstwa zajmujące się naprawą i likwidacją tych urządzeń. Certyfikat dla przedsiębiorców w odniesieniu do agregatów samochodów ciężarowych i przyczep chłodni nie jest wymagany.

Rozporządzenie (UE) 2015/2066 wprowadza dodatkowo obowiązek posiadania certyfikatu przez osoby fizyczne dokonujące instalacji, serwisowania, konserwacji oraz napraw i likwidacji rozdzielnic elektrycznych zawierających fluorowane gazy cieplarniane.

Zgodnie z art. 9 ustawy zmieniającej, wykonywanie czynności polegających na instalowaniu, konserwacji lub serwisowaniu, a także naprawie i likwidacji agregatów chłodniczych samochodów i przyczep chłodni będzie wymagało złożenia, z wynikiem pozytywnym, dodatkowego egzaminu. Egzamin dodatkowy jest przeprowadzany, podobnie jak zwykły egzamin, przez jednostki oceniające personel. Po zdaniu dodatkowego egzaminu można otrzymać nowy certyfikat, w rozszerzonym zakresie. Szczegółowe informacje na temat wydawania certyfikatów w rozszerzonym zakresie dla personelu znajdziesz tutaj, a dla przedsiębiorców tutaj.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy zmieniającej: „Certyfikaty dla personelu, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy zmienianej (…), w brzmieniu dotychczasowym, zachowują ważność i upoważniają także do wykonywania czynności naprawy i likwidacji stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła, jeżeli upoważniają do wykonywania czynności instalowania oraz konserwacji lub serwisowania takich urządzeń.”

Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy zmieniającej: „Certyfikaty dla personelu, o których mowa w art. 20 ust. 2 ustawy zmienianej (…), upoważniają także do wykonywania czynności naprawy i likwidacji stacjonarnych systemów ochrony przeciwpożarowej”.

Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy zmieniającej: „Certyfikaty dla personelu, o których mowa w art. 20 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, zachowują ważność i upoważniają także do wykonywania czynności instalowania, konserwacji lub serwisowania, naprawy i likwidacji stacjonarnych rozdzielnic elektrycznych zawierających fluorowane gazy cieplarniane lub odzysku tych gazów z rozdzielnic elektrycznych, jeżeli upoważniają do wykonywania czynności odzysku fluorowanych gazów cieplarnianych z rozdzielnic wysokiego napięcia.

Zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy zmieniającej: „Certyfikaty dla przedsiębiorców, o których mowa w art. 29 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, zachowują ważność i upoważniają także do wykonywania czynności naprawy i likwidacji odpowiednio:

  1. stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła;
  2. stacjonarnych systemów ochrony przeciwpożarowej.”

Zgodnie z art. 10 ustawy zmieniającej, posiadane obecnie certyfikaty dla personelu i przedsiębiorców można wymienić na nowe, w rozszerzonym zakresie, opisanym w czterech powyższych akapitach. Nowa ustawa umożliwia również zmianę danych certyfikatów dla personelu i przedsiębiorców. Bliższe informacje na temat wymiany i zmiany danych certyfikatów dla personelu znajdziesz tutaj, a dla przedsiębiorców tutaj.

Masz pytania dotyczące kursu? Chcesz się zapisać?

Opinie Naszych Klientów

„Mam wrażenie, że firma Centrum Rozwoju Kompetencji współpracuje ze mną jak z jedynym klientem. Jestem osobą dość zajętą, w zwiazku z czym niejednokrotnie mój grafik dnia ulegał zmianie. Nigdy nie spotkałem się z odmową przesunięcia spotkań indywidualnych z wykładowcą. Cenię sobie profesjonalne podejście do organizacji szkoleń, wystarczający materiał dydaktyczny, który nie zawiera zbędnych informacji. Polecam współpracę z firmą CRK”
Paweł

"Współpracuje z firmą Centrum Rozwoju Kompetencji od kilku lat. Nigdy się nie zawiodłem. Organizacja szkolenia, kontakt z biurem czy profesjonalna kadra szkoleniowa przemawia tylko na plus. W sprawach problemowych, np. przy napisaniu wniosku dotyczącego dofinansowania szkoleń zawsze mogę liczyć na bezpłatną pomoc."
Marek

„Nasza firma prowadzi zmianowy tryb pracy. Zostało to uwzględnione przy współpracy przy organizacji szkoleń. Firma CRK zaproponowała podział grupy zgodnie z grafikiem pracowników, co w żaden sposób nie wpłynęło na realizację naszych zleceń. Bardzo dobry kontakt z biurem firmy CRK, możliwość organizacji szkoleń na terenie zakładu pracy, doświadczeni wykładowcy. Nie wyobrażam sobie współpracy z inną firmą szkoleniową.”
Tadeusz

Centrum Rozwoju Kompetencji Waldemar Kula

ul. Ogrodowa 13
63-300 Pleszew

T: +48 62 742 64 92

E: biuro@crk.edu.pl

NIP: 6211138690
REGON: 250790882