+48 62 742 64 92 biuro@crk.edu.pl

Kursy dla operatorów urządzeń transportu bliskiego

Kursy dla operatorów urządzeń transportu bliskiego

Kursy dla operatorów urządzeń transportu bliskiego mają na celu przygotowanie uczestników szkolenia do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu operatora wybranego urządzenia transportu bliskiego,  w tym przygotowanie do egzaminu państwowego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego.

 

Wymagania:

 • ukończone 18 lat,
 • wykształcenie min. podstawowe.

Organizacja kursu:

 • W zależności od potrzeb uczestników, kurs realizowany może być  zarówno w trybie całodziennym, popołudniowym jak i weekendowym.
 • Zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy i instruktorzy.
 • Kurs zakończony jest egzaminem państwowym składającym się z części praktycznej i teoretycznej. Pozytywny wynik egzaminu skutkuje wydaniem uprawnień państwowych do wykonywana pracy operatora wybranego urządzenia transportu bliskiego.

Kurs obsługi wózków jezdniowych z bezpieczną wymianą butli gazowej

Celem kursu jest przygotowanie uczestników szkolenia do nabycia kwalifikacji do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą wraz z ładunkiem.

Zaświadczenie kwalifikacyjne po pozytywnie zdanym egzaminie państwowym uczestnik otrzymuje na okres 10 lat z możliwością dalszego przedłużenia ważności.

Program szkolenia obejmuje:

 • 25 godzin teoretycznych
 • 10 godzin praktycznych

Po ukończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje również zaświadczenie potwierdzające kompetencje do wymiany butli gazowej w wózkach wyposażonych w te urządzenia.

Kurs obsługi wózka specjalizowanego

Celem kursu jest przygotowanie uczestników szkolenia do nabycia kwalifikacji do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą wraz z ładunkiem.

Zaświadczenie kwalifikacyjne po pozytywnie zdanym egzaminie państwowym uczestnik otrzymuje na okres 5 lat z możliwością dalszego przedłużenia ważności. Zaświadczenie uprawnia również do obsługi wszystkich pozostałych wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia.

Program szkolenia obejmuje:

 • 25 godzin teoretycznych
 • 15 godzin praktycznych

Po ukończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje również zaświadczenie potwierdzające kompetencje do wymiany butli gazowej w wózkach wyposażonych w te urządzenia.

Kurs obsługi żurawi stacjonarnych

Celem kursu jest przygotowanie uczestników szkolenia do nabycia kwalifikacji do obsługi żurawi stacjonarnych.

Zaświadczenie kwalifikacyjne po pozytywnie zdanym egzaminie państwowym uczestnik otrzymuje na okres 10 lat z możliwością dalszego przedłużenia ważności.

Program szkolenia obejmuje:

 • 18 godzin teoretycznych
 • 6 godzin praktycznych

Kurs obsługi żurawi samojezdnych

Celem kursu jest przygotowanie uczestników szkolenia do nabycia kwalifikacji do obsługi żurawi samojezdnych.

Zaświadczenie kwalifikacyjne po pozytywnie zdanym egzaminie państwowym uczestnik otrzymuje na okres 5 lat z możliwością dalszego przedłużenia ważności. Zaświadczenie uprawnia również do obsługi żurawi przewoźnych i przenośnych oraz stacjonarnych.

Program szkolenia obejmuje:

 • 18 godzin teoretycznych
 • 6 godzin praktycznych

Kurs obsługi suwnic sterowanych z poziomu 0

Celem kursu jest przygotowanie uczestników szkolenia do nabycia kwalifikacji do obsługi suwnic sterowanych z poziomu 0.

Zaświadczenie kwalifikacyjne po pozytywnie zdanym egzaminie państwowym uczestnik otrzymuje na okres 10 lat z możliwością dalszego przedłużenia ważności. Zaświadczenie uprawnia również do obsługi wciągników i wciągarek ogólnego przeznaczenia.

Program szkolenia obejmuje:

 • 25 godzin teoretycznych
 • 10 godzin praktycznych

Kurs obsługi suwnic sterowanych z kabiny

Celem kursu jest przygotowanie uczestników szkolenia do nabycia kwalifikacji do obsługi suwnic sterowanych z kabiny.

Zaświadczenie kwalifikacyjne po pozytywnie zdanym egzaminie państwowym uczestnik otrzymuje na okres 5 lat z możliwością dalszego przedłużenia ważności. Zaświadczenie uprawnia również do obsługi wciągników i wciągarek ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia.

Program szkolenia obejmuje:

 • 25 godzin teoretycznych
 • 10 godzin praktycznych

Kurs obsługi podestów ruchomych stacjonarnych

Celem kursu jest przygotowanie uczestników szkolenia do nabycia kwalifikacji do obsługi podestów ruchomych stacjonarnych.

Zaświadczenie kwalifikacyjne po pozytywnie zdanym egzaminie państwowym uczestnik otrzymuje na okres 10 lat z możliwością dalszego przedłużenia ważności. Zaświadczenie uprawnia również do obsługi wciągników i wciągarek ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia.

Program szkolenia obejmuje:

 • 18 godzin teoretycznych
 • 6 godzin praktycznych

Kurs obsługi podestów ruchomych przejezdnych

Celem kursu jest przygotowanie uczestników szkolenia do nabycia kwalifikacji do obsługi podestów ruchomych przejezdnych.

Zaświadczenie kwalifikacyjne po pozytywnie zdanym egzaminie państwowym uczestnik otrzymuje na okres 5 lat z możliwością dalszego przedłużenia ważności.

Program szkolenia obejmuje:

 • 18 godzin teoretycznych
 • 6 godzin praktycznych

Masz pytania dotyczące kursu? Chcesz się zapisać?

Opinie Naszych Klientów

„Mam wrażenie, że firma Centrum Rozwoju Kompetencji współpracuje ze mną jak z jedynym klientem. Jestem osobą dość zajętą, w zwiazku z czym niejednokrotnie mój grafik dnia ulegał zmianie. Nigdy nie spotkałem się z odmową przesunięcia spotkań indywidualnych z wykładowcą. Cenię sobie profesjonalne podejście do organizacji szkoleń, wystarczający materiał dydaktyczny, który nie zawiera zbędnych informacji. Polecam współpracę z firmą CRK”
Paweł

"Współpracuje z firmą Centrum Rozwoju Kompetencji od kilku lat. Nigdy się nie zawiodłem. Organizacja szkolenia, kontakt z biurem czy profesjonalna kadra szkoleniowa przemawia tylko na plus. W sprawach problemowych, np. przy napisaniu wniosku dotyczącego dofinansowania szkoleń zawsze mogę liczyć na bezpłatną pomoc."
Marek

„Nasza firma prowadzi zmianowy tryb pracy. Zostało to uwzględnione przy współpracy przy organizacji szkoleń. Firma CRK zaproponowała podział grupy zgodnie z grafikiem pracowników, co w żaden sposób nie wpłynęło na realizację naszych zleceń. Bardzo dobry kontakt z biurem firmy CRK, możliwość organizacji szkoleń na terenie zakładu pracy, doświadczeni wykładowcy. Nie wyobrażam sobie współpracy z inną firmą szkoleniową.”
Tadeusz

Centrum Rozwoju Kompetencji Waldemar Kula

ul. Ogrodowa 13
63-300 Pleszew

T: +48 62 742 64 92

E: biuro@crk.edu.pl

NIP: 6211138690
REGON: 250790882