+48 62 742 64 92 biuro@crk.edu.pl

Szkolenie z zakresu środków ochrony roślin

green plant sprouting at daytime

Szkolenie z zakresu środków ochrony roślin

Centrum Rozwoju Kompetencji prowadzi szkolenia z zakresu środków ochrony roślin w kategorii:

1) Doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin

2) Stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie

 

Szkolenie z zakresu doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin

Szkolenie realizowane na podstawie programu określonego w Dzienniku Ustaw poz. 554 w sprawie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin z dnia 8 maja 2013 r.

Cele szkolenia:

Uzyskanie uprawnień wymaganych przepisami ustawy o ochronie roślin do prowadzenia obrotu i konfekcjonowania środków ochrony roślin.

Adresaci szkolenia:

Osoby wyznaczone przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność regulowaną w zakresie obrotu i konfekcjonowania środków ochrony roślin.

Korzyści:

Uzyskanie uprawnień w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin ważnych 5 lat. Egzamin końcowy przeprowadzony przez Komisję Egzaminacyjną powołaną przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Szkolenie podstawowe obejmuje 24 godzin, w tym:

 • wybrane zagadnienia w zakresie przepisów prawnych
 • charakterystyka i stosowanie środków ochrony roślin
 • integrowana ochrona roślin
 • technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin
 • zapobieganie negatywnemu wpływowi środków ochrony na środowisko
 • bezpieczeństwo i higiena pracy przy sprzedaży i stosowaniu środków ochrony roślin

Dla osób które przystępują ponownie do egzaminu w celu wydłużenia uprawnień szkolenie uzupełniające obejmujące 7 godzin, w tym:

 • Wybrane zagadnienia w zakresie przepisów prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zmian tych przepisów
 • Integrowana ochrona roślin -aktualizacja wiedzy
 • Technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin- aktualizacja wiedzy
 • Zapobieganie negatywnemu wpływowi środków ochrony roślin na środowisko – aktualizacja wiedzy
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy przy sprzedaży środków ochrony roślin – aktualizacja wiedzy

Szkolenie z zakresu stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie

Szkolenie realizowane na podstawie programu określonego w Dzienniku Ustaw poz. 554 w sprawie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin z dnia 8 maja 2013 r.

Cele szkolenia: 

Uzyskanie uprawnień wymaganych przepisami ustawy o ochronie roślin do wykonywania zabiegów przy użyciu środków ochrony roślin w produkcji rolnej i leśnictwie nabywania środków ochrony roślin zaliczanych do bardzo toksycznych i toksycznych dla człowieka.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie skierowane dla rolników i osób wykonujących zabiegi przy użyciu środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy

Korzyści:

Uzyskanie uprawnień w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin ważnych 5 lat. Egzamin końcowy przeprowadzony przez Komisję Egzaminacyjną powołaną przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Szkolenie podstawowe obejmuje 14 godzin, w tym:

 • wybrane zagadnienia w zakresie przepisów prawnych
 • charakterystyka i stosowanie środków ochrony roślin
 • integrowana ochrona roślin
 • technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin
 • zapobieganie negatywnemu wpływowi środków ochrony na środowisko
 • bezpieczeństwo i higiena pracy przy sprzedaży i stosowaniu środków ochrony roślin

Dla osób które przystępują ponownie do egzaminu w celu wydłużenia uprawnień szkolenie uzupełniające obejmujące 7 godzin, w tym:

 • Wybrane zagadnienia w zakresie przepisów prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zmian tych przepisów
 • Charakterystyka i zasady stosowania środków ochrony roślin – aktualizacja wiedzy
 • Integrowana ochrona roślin -aktualizacja wiedzy
 • Technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin- aktualizacja wiedzy
 • Zapobieganie negatywnemu wpływowi środków ochrony roślin na środowisko – aktualizacja wiedzy
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy przy sprzedaży środków ochrony roślin – aktualizacja wiedzy

Masz pytania dotyczące kursu? Chcesz się zapisać?

Opinie Naszych Klientów

„Mam wrażenie, że firma Centrum Rozwoju Kompetencji współpracuje ze mną jak z jedynym klientem. Jestem osobą dość zajętą, w zwiazku z czym niejednokrotnie mój grafik dnia ulegał zmianie. Nigdy nie spotkałem się z odmową przesunięcia spotkań indywidualnych z wykładowcą. Cenię sobie profesjonalne podejście do organizacji szkoleń, wystarczający materiał dydaktyczny, który nie zawiera zbędnych informacji. Polecam współpracę z firmą CRK”
Paweł

"Współpracuje z firmą Centrum Rozwoju Kompetencji od kilku lat. Nigdy się nie zawiodłem. Organizacja szkolenia, kontakt z biurem czy profesjonalna kadra szkoleniowa przemawia tylko na plus. W sprawach problemowych, np. przy napisaniu wniosku dotyczącego dofinansowania szkoleń zawsze mogę liczyć na bezpłatną pomoc."
Marek

„Nasza firma prowadzi zmianowy tryb pracy. Zostało to uwzględnione przy współpracy przy organizacji szkoleń. Firma CRK zaproponowała podział grupy zgodnie z grafikiem pracowników, co w żaden sposób nie wpłynęło na realizację naszych zleceń. Bardzo dobry kontakt z biurem firmy CRK, możliwość organizacji szkoleń na terenie zakładu pracy, doświadczeni wykładowcy. Nie wyobrażam sobie współpracy z inną firmą szkoleniową.”
Tadeusz

Centrum Rozwoju Kompetencji Waldemar Kula

ul. Ogrodowa 13
63-300 Pleszew

T: +48 62 742 64 92

E: biuro@crk.edu.pl

NIP: 6211138690
REGON: 250790882